in

माझे प्रेम

आयुष्यात पहिल्यादा कोणीतरी मनापासुन आवडल होत
खरच तिच्यावर मी मनापासुन प़ेम केल होत – १

पहिले आम्हा दोघांमध्ये फक्त मैत्रीच नात होत
नंतर मात्र तिच वागण बोलण मला आवडत गेल होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – २

एके दिवशी सकाळी तिला माझी बनशील का अस विचारल होत
तिने मात्र उत्तर न देताच निघण पसंत केल होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – ३

दोन दिवसांनी मात्र तिने उत्तर नाही अस दिल होत
मैत्रीच नात मात्र पुढे चालु ठेवीन अस सांगितल होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – ४

हळु हळु मात्र तिच्या मैत्रीच गोड विष प्याव लागत होत
विसरता येत नाही म्हणुन मैत्रीवर समाधान मानाव लागत होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – ५

नंतर मात्र आयुष्य संपवावस वाटत होत
पण तिला दोष लागेल म्हणुन तेही जगाव लागत होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – ६

इतरांसाठी मात्र माझ प़ेम एकतफी॔ होत
पण मी मात्र तिच्यासाठी प़ेम साठवुन ठेवल होत
आयुष्यात – – प़ेम केल होत – ७

कवी  – संदेश कोळगावकर

3 Comments

Leave a Reply
  1. prem ka ekdach karav jar koni avdat asal tar to appla best friend asu shakto mala pan ek jan avdat to pan me he sangu sakhat nahi karan maze marriage zale aahi ani jar tase karale tar kay holi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

गुगलचे नवे ऑनलाइन न्यूज रीडर

हॅ.दि….हॅ.दि….हॅ.दि….हॅप्प्पी दिवाली