in

संत ’गुगल’बाबा ऑर्कुट स्वच्छ्ता अभियान.

संत ’गुगल’बाबा ऑर्कुट स्वच्छ्ता अभियान.

नमस्कार..google-maharashtra-majha
ऑर्कुट हे नाव जो कोणी हि नेट वापरत असेल त्याला माहितच आहे. तुम्ही हि या ब्लॉग वर कदाचित ऑर्कुटवरुनच आला असाल. या ऑर्कुट मुळे अनेक म्हणजे हजारो लाखो मित्र एकमेकांना अनेक वर्षांनन्तर भेटली आहेत. आहेत या ऑर्कुट चे अनेक फ़ायदे आहेत. हे नाकारुन चालणार नाही. पण याच ऑर्कुट मुळे अनेकदा अनेक दंगे हि झाले आहेत.

आज आपण कॉलेज मध्ये एकत्र शिकत असतो..उद्या? प्रत्येकच्या वाटा वेगळ्या. प्रत्येकाला फ़ोन करणे होइलच असे नाही आणि ते परवडेल असे हि नाही. मग अश्या वेळी काय़? तर ऑर्कुट. अनेक मित्र भेटतात, अनेक मित्र बनतात. माझेच कितीतरी नवीन मित्र या ऑर्कुट मुळे झालेले आहेत. अनेक कम्युनीटीज आहेत इथे. ज्याची जशी आवड त्या प्रमाणे त्याने ती जॉईन करावी. पण जे चांगले त्याच्यातुन मी काहितरी वाईट करणारच…..हि अशी विकृत मनोवृत्तीची लोके हि या ऑर्कुटवरच आहेत.

एखाद्याच्या भावनेशी खेळने आणि तेहि आपली ओळख लपवुन हे काम इथे फ़ारच सोपे आहे. याच ऑर्कुटवर आपल्या देशाचा, आपल्या शिवरायाचा अपमान केला जातो. बाळासाहेब ठाकरें बद्दल काहि हि लिहले जाते. हि लोके आहेत तरी कोण हो? हि आहेत दळभद्रि लोके ज्याना एखादे चांगले बघवतच नाही. हि असतात विकृत मनोवृत्तीची लोकें. यांना पकडणे शक्य आहे? आहे पण फ़ारच अवघड आहे ते.

मग यांना ऑर्कुट नावाचे मैदान मोकळेच आहे का? कि या काय करायचे ते करा..या आमच्या देशाचा, आमच्या शिवरायाचा, आमच्या साहेबांचा अपमान करा. नाहि हे असे नाही, हे असे होऊ दिले जाणार नाहि. या लोकांना हुडकणे फ़ार अवघड आहे पण याना वठणीवर आणणे काही जास्त अवघड नाहि. आणि यांना वठणीवर आणायचेच. आपण सर्वांनी मिळुन आपण यांना वठणीवर आणायचेच.
ऑर्कुट चा एक नियम आहे. कि जर एखाद्या कम्यु्निटी अथवा युजर वर जर एक हजार युनिक युसर्सनी जर Abuse म्हणुन क्लिक केले तर ती कम्युनिटी अथवा युजर ऑर्कुट वरुन Delete करुन टाकला जातो. पण एक हजार युजर्स पर्यंत हि कम्यु्निटी ज्याला डिलीट करायचे आहे ति पोहचणार कशी, ज्यामुळे हि लोके या कम्युनिटिज वर जाऊन तिथे Abuse म्हणुन क्लिक करतील. या साठी म्हणुन केवळ एक ग्रुप स्थापन करण्यात आलेला आहे.

काय आहे हा ग्रुप? ऑर्कुट वरिल माजलेल्यांना वटणीवर आणण्या साठी Yahoo! चा वापर करायचा. आपण सर्वांना याहू ग्रुप्स बद्दल माहितच आहे. म्हणुन याहू ला निवडलयं. एका क्लिक वर एक मेल हजारो लाखो मेम्बर्स पर्यंत पोहचतो. या ग्रुप चे नाव आहे रुल-ऑर्कुट (Rule-Orkut). हा ग्रुप तुम्हि जॉइन करायचाच पण आपल्या तमाम मित्रमंडळीस हि जॉइन करण्यास सांगा. हा ग्रुप जेंव्हा तुम्हि जॉइन कराल तेंव्हा आपणास इ-मेल येतील. काय असते या इ-मेल्स मध्ये? कोणत्याही हिरो-हिरोइन्सचे फ़ोटो नसतात तर ज्या कम्युनिटीज ना ऑर्कुट वरुन डिलीट करायचे आहे त्या कम्युनिटीज ची लिंक असते. तुम्हाला फ़क्त त्या कम्युनिटीवर जाऊन Abuse वरती क्लिक करायचे आहे. या ग्रुप मध्ये जेंव्हा १०००+ मेम्बर्स होतील तेंव्हा एखादी क्म्युनिटी जी आपल्या देशाचा, शिवरायाचा आणि बाळासाहेबांचा अपमान करतीये तीला डिलीट करणे हे केवळ काही मिनिटांचे काम असेल.
म्हणुनच माझे असे म्हणणे आहे कि तुम्हि हा ग्रुप जॉइन कराच आणि या ग्रुप चा हेतु सफ़ल करा. हा ग्रुप जॉइन करण्या साठी खालिल लिंक वर क्लिक करा…
http://groups.yahoo.com/groups/ruleorkut

आता ऑर्कुटवर आलतु फ़ालतु कम्युनिटीच शिल्लक ठेवायच्याच नाहित. बघु मग कुणाच्यात एवढी ताकत आहे आपल्या एकजुटी पुढे उभे राहण्याची. आता लिहाच काहि अशे आणि तशे आमच्या हिंन्दुस्ताना बद्दल, आमच्या शिवराया बद्दल आणि आमच्या साहेबांबद्दल, आपल्या अस्मितेशी खेळणारी एक हि कम्युनिटि या ऑर्कुटवर शिल्लक राहता कामा नये. आपणालाच ऑर्कुट स्वच्छ केले पाहिजे.

या अभियानाला म्हणुनच नाव दिले आहे: संत गुगलबाबा ऑर्कुट स्वच्छ्ता अभियान.
Therefore to strengthen the strength Join this group now:http://groups.yahoo.com/groups/ruleorkut

!! जय हिंन्द !!
!! जय महाराष्ट्र !!

One Comment

Leave a Reply
  1. Sant Google Babanche putra Orkut yanche lokana changale aani vaait anubhav aale aahetch… pan je kahi viat zale tyat goregaonchya eka mulache apaharan karun marale aani andherichi software engineer chya priyakarane keleli hatya! khare tar orkutsarakhya sitecha yachyat dosh nahi karan ithe phakt aapan ekmekana bhetu shakato yachyamage kharetar vaait pravruttich karani bhut aahe… tarihi ti prakarane orkutvar ghadali. http://ekachlakshya.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बीपीओ. रोजगाराचा नवा कानमंत्र BPO.

पुणे तिथे काय उणे..हि घ्या यादि.