in

महाराष्ट्र विधानसभा २००९, अंतिम निर्णय

भाजपा शिवसेना: 92, काँग्रेस राष्ट्रवादी:142, मनसे:13, इतर:41

उत्तर महाराष्ट्र
नंदूरबार
1   अक्कलकुवा (एसटी) के.सी.पाडवी (काँग्रेस)
2   शहादा (एसटी) पद्माकर वळवी (काँग्रेस)
3   नंदूरबार (एसटी) विजयकुमार गावित (राष्ट्रवादी)
4   नवापूर (एसटी) शरद गावित (सपा)

धुळे
5   साक्री (एसटी) योगेश भोये (काँग्रेस)
6   धुळे ग्रामीण  शरद पाटील (शिवसेना)
7   धुळे शहर  अनिल गोटे (लोकसंग्राम)
8   शिंदखेडा  जयकुमार रावळ ( भाजप)
9   शिरपूर (एसटी) काशीराम पावरा (काँग्रेस)

जळगाव
10   चोपडा (एसटी) जगदीश वळवी (राष्ट्रवादी)
11   रावेर  शिरीष चौधरी ( काँग्रेस बंडखोर)
12   भुसावळ (एससी) संजय सावकारे (राष्ट्रवादी)
13   जळगाव शहर सुरेश जैन (शिवसेना)
14   जळगाव ग्रामीण गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी)
15   अमळनेर  साहेबराव पाटील (अपक्ष)
16   एरंडोल  चिमण पाटील (शिवसेना)
17   चाळीसगाव  राजीव देशमुख (राष्ट्रवादी)
18   पाचोरा  दिलीप वाघ (राष्ट्रवादी)
19   जामनेर  गिरीश महाजन (भाजप)
20   मुक्ताईनगर  एकनाथ खडसे (भाजप)

नाशिक
21   नांदगाव  पंकज भुजवळ (राष्ट्रवादी)
22   मालेगाव मध्य मौलाना मुफ्ती इस्माईल (जनसुराज्य)
23   मालेगाव बाह्य दादा भुसे (शिवसेना)
24   बागलाण (एसटी) उमाजी बोरसे (भाजप)
25   कळवण (एसटी) ए.टी.पवार (राष्ट्रवादी)
26   चांदवड  शिरीष कोतवाल (अपक्ष)
27   येवला  छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी)
28   सिन्नर   माणिकराव कोकाटे (काँग्रेस)
29   निफाड  अनिल कदम (शिवसेना)
30   दिंडोरी (एसटी) धनराज महाले (शिवसेना)
31   नाशिक पूर्व उत्तमराव ढिकले (मनसे)
32   नाशिक मध्य वसंत गिते (मनसे)
33   नाशिक पश्चिम  नितीन भोसले (मनसे)
34   देवळाली (एससी) बबन घोलप (शिवसेना)
35   इगतपुरी (एसटी) निर्मला गावित (काँग्रेस)

विदर्भ
बुलडाणा
1   मलकापूर  चैनसुख संचेती (भाजप)
2   बुलडाणा  विजयराज शिंदे (शिवसेना)
3   चिखली   राहुल बोंद्रे (काँग्रेस)
4   सिंदखेड राजा राजेन्द्र शिंगणे (राष्ट्रवादी)
5   मेहकर (एससी) संजय रायमूलकर (शिवसेना)
6   खामगाव  दिलीप सानंदा (काँग्रेस)
7   जळगाव जामोद डॉ.संजय कुटे (भाजप)

अकोला
8   अकोट  संजय गावंडे (शिवसेना)
9   बाळापूर  बळीराम शिरोसकर (भारिप-बम)
10   अकोला पश्चिम गोवर्धन शर्मा (भाजप)
11   अकोला पूर्व हरिदास भदे (भारिप-बम)
12   मूर्तिजापूर  हरिश पिंपळे (भाजप)

वाशिम
13   रिसोड  सुभाष झनक (काँग्रेस)
14   वाशिम (एससी) लखन मलिक (भाजप)
15   कारंजा  प्रकाश डहाके (राष्ट्रवादी)

अमरावती
16   धामनगाव रेल्वे वीरेन्द्र जगताप (काँग्रेस)
17   बडनेरा  रवीकुमार राणा (अपक्ष)
18   अमरावती  रावसाहेब शेखावत (काँग्रेस)
19   तिवसा  यशोमती ठाकूर (काँग्रेस)
20   दर्यापूर (एससी) अभिजीत अडसूळ (शिवसेना)
21   मेळघाट (एसटी) केवलराम काळे (काँग्रेस)
22   अचलपूर  बच्चू कडू (अपक्ष-रिडालोस)
23   मोर्शी  अनिल बोंडे (अपक्ष)

वर्धा
24   आर्वी  दादाराव केचे (भाजप)
25   देवळी  रणजीत कांबळे (काँग्रेस)
26   हिंगणघाट  अशोक शिंदे (शिवसेना)
27   वर्धा  सुरेश देशमुख (राष्ट्रवादी बंडखोर)
28   काटोल  अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी)

नागपूर
29   सावनेर  सुनील केदार (काँग्रेस)
30   हिंगणा   विजय घोडमारे (भाजप)
31   उमरेड (एससी) सुधीर पारवे (भाजप)
32   नागपूर दक्षिण पश्चिम देवेन्द्र फडणवीस (भाजप)
33   नागपूर दक्षिण दिनानाथ पडोळे (काँग्रेस)
34   नागपूर पूर्व  कृष्णा खोपडे (भाजप)
35   नागपूर मध्य विकास कुंभारे (भाजप)
36   नागपूर पश्चिम सुधाकर देशमुख (भाजप)
37   नागपूर उत्तर (एससी) नितीन राऊत (काँग्रेस)
38   कामठी  चंद्रशेखऱ बावनकुळे (भाजप)
39   रामटेक  मल्लिकार्जून रेड्डी (गोंगपा)

भंडारा
40   तुमसर  अनिल बावनकर (काँग्रेस)
41   भंडारा (एससी) नरेन्द्र भोंडकर (शिवसेना)
42   साकोली  नाना पटोले (भाजप)

गोंदिया
43   अर्जूनी मोरगाव (एससी) राजकुमार बडोले (भाजप)
44   तिरोडा  डॉ. खुशाल बोपचे (भाजप)
45   गोंदिया  गोपाल अगरवाल (काँग्रेस)
46   आमगाव (एसटी) रामरतन राऊत (काँग्रेस)

गडचिरोली
47   आरमोरी (एसटी) आनंदराव गेडाम (काँग्रेस)
48   गडचिरोली (एसटी) नामदेव हुंसेंडी (काँग्रेस)
49   अहेरी (एसटी) दीपक अत्राम (अपक्ष)

चंद्रपूर
50   राजुरा  सुभाष धोटे ( काँग्रेस)
51   चंद्रपूर (एससी) नाना श्यामकुळे (भाजप)
52   बल्लारपूर  सुधीर मुनगंटीवार (भाजप)
53   ब्रह्मपुरी  अतुल देसकर (भाजप)
54   चिमूर  विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस)
55   वरोरा  संजय देवताळे (काँग्रेस)

यवतमाळ
56   वणी  वामनराव कासावार (काँग्रेस)
57   राळेगाव (एसटी) वसंत पुरके (काँग्रेस)
58   यवतमाळ (एसटी) निलेश पारवेकर (काँग्रेस)
59   दिग्रस  संजय राठोड (शिवसेना)
60   आर्णी (एसटी) शिवाजीराव मोघे (काँग्रेस)
61   पुसद  मनोहर नाईक (राष्ट्रवादी)
62   उमरखेड (एससी) विजय खडसे (काँग्रेस)

मराठवाडा
नांदेड
1   किनवट  प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी)
2   हदगाव  माधवराव पवार (काँग्रेस)
3   भोकर  अशोक चव्हाण (काँग्रेस)
4   नांदेड उत्तर  डी.पी.सावंत (काँग्रेस)
5   नांदेड दक्षिण ओमप्रकाश पोकर्णा (काँग्रेस)
6   लोहा  शंकरअण्णा धोंडगे (राष्ट्रवादी)
7   नायगाव  वसंत चव्हाण (अपक्ष)
8   देगलूर (एसटी) रावसाहेब अंतापूरकर (काँग्रेस)
9   मुखेड  हनुमंत पाटील-बेटमोगरेकर(काँग्रेस)

हिंगोली
10   बसमत  जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी)
11   कळमनुरी  राजीव सातव (काँग्रेस)
12   हिंगोली  भाऊराव पाटील (काँग्रेस)

परभणी
13   जिंतूर  रामप्रसाद बोर्डीकर (काँग्रेस)
14   परभणी  संजय बंडू जाधव (शिवसेना)
15   गंगाखेड  सीताराम घनदाट (अपक्ष)
16   पाथरी  मीरा रेंगे-पाटील (शिवसेना)

जालना
17   परतूर  सुरेशकुमार जेठलिया (अपक्ष)
18   घनसांगवी राजेश टोपे (राष्ट्रवादी)
19   जालना  कैलास गोरंट्याल (काँग्रेस)
20   बदनापूर (एससी) संतोष सांबरे (शिवसेना)
21   भोकरदन  चंद्रकांत दानवे (राष्ट्रवादी)

औरंगाबाद
22   सिल्लोड  अब्दुल सत्तार (काँग्रेस)
23   कन्नड  हर्षवर्धन रायभान जाधव (मनसे)
24   फुलंब्री  कल्याण काळे (काँग्रेस)
25   औरंगाबाद मध्य प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना बंडखोर)
26   औरंगाबाद पश्चिम(एससी)संजय शिरसाट (शिवसेना)
27   औरंगाबाद पूर्व राजेन्द्र दर्डा (काँग्रेस)
28   पैठण  संजय वाकचौरे (राष्ट्रवादी)
29   गंगापूर  प्रशांत बंग (अपक्ष)
30   वैजापूर  आर.एम.वाणी (शिवसेना)

बीड
31   गेवराई  बदामराव पंडित (राष्ट्रवादी)
32   माजलगाव प्रकाश सोळंके (राष्ट्रवादी)
33   बीड  जयदत्त क्षीरसागर (राष्ट्रवादी)
34   आष्टी  सुरेश धस (राष्ट्रवादी)
35   केज (एससी) विमल मुंदडा (राष्ट्रवादी)
36   परळी  पंकजा मुंडे-पालवे (भाजप)

लातूर
37   लातूर ग्रामीण  वैजनाथ शिंदे (काँग्रेस)
38   लातूर शहर अमित देशमुख (काँग्रेस)
39   अहमदपूर बाबासाहेब पाटील (रिडालोस रासप)
40   उदगीर (एससी) सुधाकर भालेराव (भाजप)
41   निलंगा  शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (काँग्रेस)
42   औसा  बसवराज पाटील (काँग्रेस)

उस्मानाबाद
43   उमरगा  ज्ञानराज चौगुले (शिवसेना)
44   तुळजापूर  मधुकर चव्हाण (काँग्रेस)
45   उस्मानाबाद ओमराजे निंबाळकर (शिवसेना)
46   परांडा  राहुल मोटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

मुंबई शहर आणि उपनगर

मुंबई उपनगर
1   बोरिवली गोपाळ शेट्टी (भाजप)
2   दहीसर विनोद घोसाळकर (शिवसेना)
3   मागाठणे प्रवीण दरेकर (मनसे)
4   मुलुंड आंबोली सरदार तारासिंह (भाजप)
5   विक्रोळी मंगेश सांगळे (मनसे)
6   भांडुप पश्चिम शिशीर शिंदे (मनसे)
7   जोगेश्वरी पूर्व रविन्द्र वायकर (शिवसेना)
8   दिंडोशी राजहंस सिंह (काँग्रेस)
9   कांदिवली पूर्व रमेश सिंग ठाकूर (काँग्रेस)
10  चारकोप योगेश सागर (भाजप)
11   मालाड पश्चिम अस्लम शेख (काँग्रेस)
12   गोरेगाव सुभाष देसाई (शिवसेना)
13   वर्सोवा  बलदेव खोसा (काँग्रेस)
14   अंधेरी पश्चिम अशोक जाधव (काँग्रेस)
15   अंधेरी पूर्व सुरेश शेट्टी (काँग्रेस)
16   विले पार्ले  कृष्णा हेगडे (काँग्रेस)
17   चांदिवली  नसीम खान (काँग्रेस)
18   घाटकोपर पश्चिम राम कदम (मनसे)
19   घाटकोपर पूर्व प्रकाश मेहता (भाजप)
20   मानखुर्द – शिवाजीनगर अबू आझमी (सपा)
21   अणुशक्तीनगर नबाब मलिक (राष्ट्रवादी)
22   चेंबूर  चंद्रकांत हांडोरे (काँग्रेस)
23   कुर्ला (एससी) मिंलिंद कांबळे (राष्ट्रवादी)
24   कलिना   कृपाशंकर सिंग (काँग्रेस)
25   वांदरे पूर्व  बाळा सावंत (शिवसेना)
26   वांदरे पश्चिम वावा सिद्दीकी (काँग्रेस)

मुंबई शहर
27   धारावी (एससी) वर्षा गायकवाड (काँग्रेस)
28   सायन-कोळीवाडा जगन्नाथ शेट्टी (काँग्रेस)
29   वडाळा  कालिदास कोळमकर (काँग्रेस)
30   माहीम  नितीन सरदेसाई (मनसे)
31   वरळी  सचिन अहिर (राष्ट्रवादी)
32   शिवडी  बाळा नांदगावकर (मनसे)
33   भायखळा  मधुकर चव्हाण (काँग्रेस)
34   मलबार हिल मंगलप्रभात लोढा (भाजप)
35   मुंबादेवी  अमिन पटेल (काँग्रेस)
36   कुलाबा  ऍनी शेखर (काँग्रेस)

ठाणे आणि कोकण
ठाणे
1   डहाणू (एसटी) राजाराम ओझरे (माकप)
2   विक्रमगड (एसटी) चिंतामण वणगा (भाजपा)
3   पालघर (एसटी) राजेन्द्र गावित (काँग्रेस)
4   बोईसर (एसटी) विलास तरे (बीव्हीए)
5   नालासोपारा क्षितीज ठाकूर (बीव्हीए)
6   वसई विवेक पंडित(सेना पुरस्कृत)
7   भिवंडी ग्रामीण ( एसटी) विष्णु सावरा (भाजप)
8   शहापूर (एसटी) दौलत दरोडा (शिवसेना)
9   भिवंडी पश्चिम  रशिद ताहीर मोमीन(सपा)
10   भिवंडी पूर्व अबू आझमी (सपा)
11   कल्याण पश्चिम प्रकाश भोईर (मनसे)
12   मुरबाड  किसन कथोरे (राष्ट्रवादी)
13   अंबरनाथ (एससी) डॉ.बालाजी किणीकर(शिवसेना)
14   उल्हासनगर कुमार ऐलानी (भाजप)
15   कल्याण पूर्व गणपत गायकवाड (अपक्ष)
16   डोंबिवली रविन्द्र चव्हाण (भाजप)
17   कल्याण ग्रामीण रमेश पाटील (मनसे)
18   मीरा भायंदर गिल्बर्ट मेंडोसा (राष्ट्रवादी)
19   ओवळा – माजिवडा प्रताप सरनाईक (शिवसेना)
20   कोपरी – पाचपाखाडी एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
21   ठाणे राजन विचारे (शिवसेना)
22   मुंब्रा – कळवा जितेन्द्र आव्हाड (राष्ट्रवादी)
23   ऐरोली संदीप नाईक (राष्ट्रवादी)
24   बेलापूर गणेश नाईक (राष्ट्रवादी)

रायगड
25   पनवेल प्रशांत ठाकूर (काँग्रेस)
26   कर्जत सुरेश लाड (राष्ट्रवादी)
27   उरण विवेक पाटील (शेकाप)
28   पेण धैर्यशील पाटील (शेकाप)
29   अलीबाग मीनाक्षी पाटील (शेकाप)
30   श्रीवर्धन सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी)
31   महाड भरत गोगावले (शिवसेना)

रत्नागिरी
32   दापोली सूर्यकांत दळवी (शिवसेना)
33   गुहागर भास्कर जाधव (राष्ट्रवादी)
34   चिपळूण संगमेश्वर सदानंद चव्हाण (शिवसेना)
35   रत्नागिरी उदय सामंत (राष्ट्रवादी)
36   राजापूर राजन साळवी (शिवसेना)

सिंधुदुर्ग
37   कणकवली प्रमोद जठार (भाजप)
38   कुडाळ नारायण राणे (काँग्रेस)
39   सावंतवाडी दीपक केसरकर (राष्ट्रवादी)

पश्चिम महाराष्ट्र
पुणे
1   जुन्नर वल्लभ बेणके (राष्ट्रवादी)
2   आंबेगाव दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी)
3   खेड आळंदी दिलीप मोहिते (राष्ट्रवादी)
4   शिरूर  अशोक पवार (राष्ट्रवादी)
5   दौंड रमेश थोरात ( राष्ट्रवादी बंडखोर)
6   इंदापूर हर्षवर्धन पाटील (काँग्रेस)
7   बारामती अजित पवार (राष्ट्रवादी)
8   पुरंदर विजय शिवथरे (शिवसेना)
9   भोर संग्राम थोपटे (काँग्रेस)
10   मावळ बाळा भेगडे (भाजप)
11   चिंचवड लक्ष्मण जगताप (राष्ट्रवादी बंडखोर)
12   पिंपरी (एससी) अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी)
13   भोसरी  विलास लांडे (राष्ट्रवादी बंडखोर)
14   वडगाव शेरी बापू पाठारे (राष्ट्रवादी)
15   शिवाजीनगर विनायक निम्हण (काँग्रेस)
16   कोथरूड चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना)
17   खडकवासला  रमेश वांजळे (मनसे)
18   पर्वती  माधुरी मिसाळ (भाजप)
19   हडपसर महादेव बाबर (शिवसेना)
20   पुणे छावणी (एससी) रमेश बागवे (काँग्रेस)
21   कसबा पेठ गिरीश बापट (भाजप)

अहमदनगर
22   अकोले (एसटी) मधुकर पिचड (राष्ट्रवादी)
23   संगमनेर बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस)
24   शिर्डी राधाकृष्ण विखे पाटील (काँग्रेस)
25   कोपरगाव अशोकराव काळे (काँग्रेस)
26   श्रीरामपूर भाऊसाहेब कांबळे (काँग्रेस)
27   नेवासा शंकरराव गडाख (राष्ट्रवादी)
28   शेवगाव चंद्रशेखर घुले (राष्ट्रवादी)
29   राहुरी शिवाजीराव कर्डिले (भाजप)
30   पारनेर विजय औटी (शिवसेना)
31   अहमदनगर शहर अनिल राठोड (शिवसेना)
32   श्रींगोंदा बबनराव पाचपुते (राष्ट्रवादी)
33   कर्जत जामखेड राम शिंदे (भाजप)

सोलापूर
34   करमाळा श्यामल बागल (राष्ट्रवादी)
35   माढा बबनराव शिंदे (राष्ट्रवादी)
36   बार्शी दिलीप सोपल (राष्ट्रवादी बंडखोर)
37   मोहोळ (एससी) लक्ष्मण ढोबळे (राष्ट्रवादी)
38   सोलापूर शहर उत्तर विजयकुमार देशमुख (भाजप)
39   सोलापूर शहर मध्य प्रणिती शिंदे (काँग्रेस)
40   अक्कलकोट सिद्रामप्पा पाटील (भाजप)
41   सोलापूर दक्षिण दिलीप माने (काँग्रेस)
42   पंढरपूर भारत भालके (राष्ट्रवादी बंडखोर)
43   सांगोले गणपतराव देशमुख (शेकाप)
44   माळशिरस (एससी) हणमंत डोळस (राष्ट्रवादी)

सातारा
45   फलटण (एससी) दीपक चव्हाण (राष्टवादी)
46   वाई मकरंद पाटील (राष्ट्रवादी बंडखोर)
47   कोरेगाव शशिकांत शिंदे (राष्ट्रवादी)
48   माण जयकुमार गोरे (काँग्रेस बंडखोर)
49   कराड उत्तर बाळासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी बंडखोर)
50   कराड दक्षिण विलासकाका उंडाळकर (काँग्रेस)
51   पाटण विक्रमसिंह पाटणकर (राष्ट्रवादी)
52   सातारा शिवेन्द्रराजे भोसले (राष्ट्रवादी)

कोल्हापूर
53   चंदगड बाबासाहेब कुपेकर(राष्ट्रवादी)
54   राधानगरी के.पी.पाटील (राष्ट्रवादी)
55   कागल हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी)
56   कोल्हापूर दक्षिण सतेज पाटील (राष्ट्रवादी)
57   करवीर चंद्रदीप नरके (शिवसेना)
58   कोल्हापूर उत्तर राजेश क्षीरसागर (शिवसेना)
59   शाहूवाडी विनय कोरे (जनसुराज्य)
60   हातकणंगले डॉ. सुजीत मेणचेकर (शिवसेना)
61   इचलकरंजी सुरेश हळवणकर (भाजप)
62   शिरोळ सा.रे.पाटील (काँग्रेस)

सांगली
63   मिरज (एससी) सुरेश खाडे (भाजप)
64   सागंली वाळवा संभाजी पवार (भाजप)
65   इस्लामपूर जयंत पाटील (राष्ट्रवादी)
66   शिराळा मानसिंग नाईक (राष्ट्वादी बंडखोर)
67   पळूस – कडेगाव पतंगराव कदम (काँग्रेस)
68   खानापूर सदाशिव पाटील (काँग्रेस)
69   तासगाव – कवठे महांकाळआर.आर.पाटील (राष्ट्रवादी)
70   जत प्रकाश शेंडगे (भाजप)

जय हिंद….! जय भारत….! जय माहाराष्ट्र….!

One Comment

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

डॅन्डी वाँक

उद्धव-राज रायगडावर महाराजांना भेटतात तेव्हा.